Obsotelje in Kozjansko

Z imenom destinacije Obsotelje in Kozjansko odstiramo skrivnosti pokrajine na vzhodu Slovenije, kjer se menjujejo doline ob mejni reki Sotli in njenih pritokih z nizkim, z vinogradi posutim, gričevjem in s hribovitim, z gozdovi poraščenim, svetom Boča, Donačke gore, Rudnice, Bohorja, Veternika in Orlice.

Razgibana pokrajina skriva mnoge izjemne darove narave. Med njimi izpostavimo izvire zdravilne mineralne vode (Rogaška Slatina, Donat Mg) ter izvire termalne vode (Podčetrtek, Rogaška Slatina), ki so ponesli glas o območju že pred več sto leti po Evropi in svetu.

V tej raznoliki in mikavni pokrajini se je pred davnimi časi naselil človek, o čemer nam pričajo številne in bogate arheološke najdbe od prazgodovinske dobe pa vse do slovanskega obdobja. Tudi kasnejša obdobja so na območju zapustila številne in bogate sledove. V tisočletnem sožitju med naravo in človekom je nastajala današnja podoba destinacije, ki jo po svoji naravni, predvsem pa kulturni dediščini uvrščamo med najbogatejše predele Slovenije.

Destinacija je posuta z imenitnimi srednjeveškimi in tudi mlajšimi spomeniki sakralne umetnosti. Med številnimi cerkvami so tudi biseri, ki se uvrščajo med evropsko pomembne spomenike iz obdobja baroka (Sladka Gora, Sveti Rok nad Šmarjem, Olimje, cerkev Device Marije na Pesku pri Podčetrtku). Med njimi so nekatere cerkve tudi zelo blizu romarjem (Svete gore, Sladka gora, Sv. Rok, Zagorje). Za obzidji samostana v Olimju pa najdete tudi tretjo najstarejšo lekarno v Evropi.

Tradicionalni način življenja je pustil bogato in raznoliko arhitekturno in etnološko dediščino. Ohranjene so zasnove srednjeveških trgov (Pilštanj, Kozje, Podsreda, Lemberg, Rogatec) s številnimi trškimi hišami in posebno zanimivostjo - sramotilnimi stebri – prangerji – kot simboli srednjeveškega sodstva.

Med številnimi gradovi posebno mesto zaslužita grad Podsreda, kot najbolje ohranjen romanski grad na Slovenskem in dvorec Strmol v Rogatcu.
Podeželska kmečka arhitektura je marsikje ohranila svoj prvotni obraz (Muzej na prostem Rogatec, Štadlerjeva domačija v Hrastju pri Bistrici, Juneževa domačija, mlini itd.) in vabi k avtentičnim doživetjem.

Raznolikost in posebnost naravnih danosti je za človeka izjemnega pomena in zato tudi aktivno varovana ter trajnostno upravljana za prihodnje rodove. Tako večji del destinacije sodi v biosferno območje (MAB) Kozjansko in Obsotelje pod okriljem UNESCA.
Kozjanski regijski park je odlično izhodišče za spoznavanje bogastva narave in dediščine človeka, v destinaciji pa dobite uvid v bogato dediščino narave in krajine še v Krajinskem parku Boč, na območju naravnega rezervata na Donački Gori ali  območju Vonarja.

V destinaciji ima turizem že dolgo tradicijo. Ob zdravilišču in turističnem središču, Rogaški Slatini in zdraviliško-termalnem središču v Podčetrtku, je razvita ponudba za aktivno preživljanje prostega časa, počitnice ali oddih v zeleni okolici, na podeželju. Zavezanost dolgoročnemu, trajnostnemu razvoju in zelenemu turizmu obe destinaciji izpolnjujeta aktivno skozi shemo SLOVENIA GREEN DESTINATION – in sta obe prejemnici zlatega znaka.

Območje Obsotelja in Kozjanskega

TOP 7
  1. ENO SLIKOVITO OBMOČJE, ŠEST OBČIN - Rogaška Slatina, Podčetrtek, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, in Bistrica ob Sotli
  2. ZDRAVILIŠKI CENTER Z VEČSTOLETNO TRADICIJO - Rogaška Slatina, zdravilišče, medicinski center in edinstvena zdravilna mineralna voda Donat Mg
  3. RAJ ZA LJUBITELJE TERMALNE VODE IN WELLNESSA ZA VSE OKUSE - Podčetrtek – Terme Olimia raj z bogato wellness ponudbo za vse
  4. EDINSTVENOST NARAVE ZA PRIHODNJE RODOVE – Kozjanski regijski park
  5. CENTER DEDIŠČINE BAROKA NA SLOVENSKEM – Šmarje pri Jelšah – Muzej baroka
  6. DOŽIVETJA PODEŽELSKEGA ŽIVLJENJA NEKOČ IN DANES – RogatecMuzej na prostem Rogatec
  7. BOGASTVO NARAVNIH VIROV PRELITO V LOKALNE SPECIALITETE IN KAKOVOSTNI NABOR VIN – preplet tradicije in sodobnih pristopov v kuhinji s poudarkom na lokalnem, Šmarsko-virštanjski vinorodni okoliš

VABLJENI K OBISKU!
Filtriraj Showing 1 - 16 of 26 results
Vrsta nastanitve
Vrsta ponudbe
Razvrščanje
Filtriraj Showing 1 - 16 of 26 results
Vrsta nastanitve
Vrsta ponudbe
Razvrščanje