Obsotelje in Kozjansko

SLIKOVITA POKRAJINA

Z imenom destinacije Obsotelje in Kozjansko odstiramo skrivnosti pokrajine na vzhodu Slovenije, kjer se menjujejo doline ob mejni reki Sotli in njenih pritokih z nizkim, z vinogradi posutim, gričevjem in s hribovitim, z gozdovi poraščenim, svetom Boča, Donačke gore, Rudnice, Bohorja, Veternika in Orlice.

VRELCI ZDRAVILNE MINERALNE IN TERMALNE VODE

Razgibana pokrajina skriva mnoge izjemne darove narave. Med njimi izpostavimo izvire zdravilne mineralne vode (Rogaška Slatina, Donat Mg) ter izvire termalne vode (Podčetrtek, Rogaška Slatina), ki so ponesli glas o območju že pred več sto leti po Evropi in svetu.

BOGATA DEDIŠČINA SOŽITJA NARAVE IN ČLOVEKA

V tej raznoliki in mikavni pokrajini se je pred davnimi časi naselil človek, o čemer nam pričajo številne in bogate arheološke najdbe od prazgodovinske dobe pa vse do slovanskega obdobja. Tudi kasnejša obdobja so na območju zapustila številne in bogate sledove. V tisočletnem sožitju med naravo in človekom je nastajala današnja podoba destinacije, ki jo po svoji naravni, predvsem pa kulturni dediščini uvrščamo med najbogatejše predele Slovenije.

BISERI BAROKA

Destinacija je posuta z imenitnimi srednjeveškimi in tudi mlajšimi spomeniki sakralne umetnosti. Med številnimi cerkvami so tudi biseri, ki se uvrščajo med evropsko pomembne spomenike iz obdobja baroka (Sladka Gora, Sveti Rok nad Šmarjem, Olimje, cerkev Device Marije na Pesku pri Podčetrtku). Med njimi so nekatere cerkve tudi zelo blizu romarjem (Svete gore, Sladka gora, Sv. Rok, Zagorje). Za obzidji samostana v Olimju pa najdete tudi tretjo najstarejšo lekarno v Evropi.

RAZNOLIKOST BIVANJA NA PODEŽELJU – OD KMETIJ DO TRGOV IN GRADOV

Tradicionalni način življenja je pustil bogato in raznoliko arhitekturno in etnološko dediščino. Ohranjene so zasnove srednjeveških trgov (Pilštanj, Kozje, Podsreda, Lemberg, Rogatec) s številnimi trškimi hišami in posebno zanimivostjo – sramotilnimi stebri – prangerji – kot simboli srednjeveškega sodstva.

Terme Olimia, Vas Lipa, hiše z apartmaji
Podčetrtek, Terme Olimia, Vas Lipa
TROK-Obsotelje-Kozjansko-Podsreda-Kozjanski-park

Rogaška Slatina

Podčetrtek

Rogatec

Šmarje pri Jelšah

Bistrica ob Sotli

TOP 7 zanimivosti

  • ENO SLIKOVITO OBMOČJE, ŠEST OBČIN – Rogaška Slatina, Podčetrtek, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, in Bistrica ob Sotli
  • ZDRAVILIŠKI CENTER Z VEČSTOLETNO TRADICIJO  – Rogaška Slatina, zdravilišče, medicinski center in edinstvena zdravilna mineralna voda Donat Mg
  • RAJ ZA LJUBITELJE TERMALNE VODE IN WELLNESSA ZA VSE OKUSE – Podčetrtek – Terme Olimia raj z bogato wellness ponudbo za vse
  • EDINSTVENOST NARAVE ZA PRIHODNJE RODOVE – Kozjanski regijski park
  • CENTER DEDIŠČINE BAROKA NA SLOVENSKEM – Šmarje pri Jelšah – Muzej baroka
  • DOŽIVETJA PODEŽELSKEGA ŽIVLJENJA NEKOČ IN DANES – RogatecMuzej na prostem Rogatec
  • BOGASTVO NARAVNIH VIROV PRELITO LOKALNE SPECIALITETE IN KAKOVOSTNI NABOR VIN – preplet tradicije in sodobnih pristopov v kuhinji s poudarkom na lokalnem, Šmarsko-virštanjski vinorodni okoliš

Doživetja

Nastanitve

Izpostavljene zanimivosti, aktivnosti in storitve v destinaciji