BOGASTVO MISLI IN DUHA

Program, ki popelje obiskovalce skozi pestrost ustvarjalnosti ljudi Obsotelja in Kozjanskega od davne preteklosti pa vse do današnjih dni. Odstre se pogled na oblike vsakdanjega ustvarjanja (obrt, posebne industrijske dejavnosti), oblikovanja prostora (arhitektura in krajinska arhitektura, naselbinska dediščina), likovne in glasbene umetnosti, kulture in duhovnosti.

Izpostavljeno
Umetnost – likovna, glasbena, literarna
Arhitektura in krajinska arhitektura– zgodovina, sedanjost; naselbinska dediščina
Srednjeveški trgi – Pilštanj, Lemberg

Posebne obrti  (orglarstvo) in proizvodni obrati (steklarstvo, kozmetična industrija)
Bogato kulturno življenje & ljubiteljska kultura
Zgodbe območja, ki so zaznamovale življenje ljudi 
Središča za krepitev duhovnosti – romanja

Čas izvedbe: vse leto, najbolj priporočljiv obisk od marca do novembra.

ENODNEVNI PROGRAM

Mešanica naravnih danosti in najrazličnejših gospodarskih, političnih in kulturnih vplivov je v destinaciji zapustila raznolike sledi ustvarjanja (snovnega in nesnovnega) domačega človeka in hkrati tudi pestre palete prišlekov.

Dan se prične s spoznavanjem duhovnih vrednot, ob obisku enega izmed še vedno živih in delujočih duhovnih hramov, ki je hkrati tudi pomemben spomenik arhitekture renesanse oziroma baroka na območju in v Sloveniji (Sv. Rok s kalvarijo – Šmarje pri Jelšah, Svete Gore).

Živahnost življenja in prvin arhitekture v naseljih v preteklosti spoznamo z obiskom enega izmed srednjeveških trgov (Podsreda, Pilštanj, Lemberg, Rogatec) ter gradov oziroma dvorcev (Grad Podsreda, Dvorec Strmol).

Po opoldanskem oddihu s kosilom v posebnem ambientu, si ogledamo nastajanje posebnih izdelkov, ki ponašajo ime območja v svet (steklarstvo, orglarstvo, druge umetne obrti). Vsekakor pa ne zamudimo obiska ambienta, ki je nastal zaradi posebnega naravnega vira – zdravilne mineralne vode. Zdraviliški park in pestra arhitektura stavb, ki še vedno sprejemajo številne goste, priča tudi o močnem vplivu tujcev pri razvoju in ustvarjanju v tem prostoru. Ob zvokih promenadne glasbe ali občudovanju galerijske razstave podoživimo delček čisto drugačnega sveta, kot nam ga prikazuje okolica. A zaključek dneva se zgodi ob kulinaričnih specialitetah, ki odsevajo pestrost destinacije in kreativnost sedanjih generacij gostincev ter prikazom delčka kulturnega utripa sedanjih rodov (glasba, pesem, ples, itd.).

DVO IN VEČDNEVNI PROGRAMI vključujejo bivanje in nadaljnje predloge za odkrivanje ustvarjalnih plati življenja v Obsotelju in na Kozjanskem ter priložnosti za lastno bogatitev misli in duha.

Vabljeni!


VPRAŠAJTE ZA PONUDBO ZDAJ!
📞 03 819 28 22  | ✉ info@fontus.si


 

Opis

Destinacija Obsotelje in Kozjansko s središči – Rogaška Slatina, Podčetrtek, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, in Bistrica ob Sotli –  ponuja zanimiva doživetja tako dnevnim obiskovalcem, kot tudi tistim, ki se odločijo za daljše bivanje.

Pripravljeni programi DOŽIVETIJ ponujajo vpogled na različna področja povezanosti narave s človekom in  bogastva ustvarjanja številnih, tukaj živečih, generacij.

Programi so sestavljeni tako, da se prilagajajo številu obiskovalcev (individualni gosti – skupine do 5 ljudi, manjše skupine – do 15 ljudi, večje skupine – nad 15 ljudi), želeni dolžini bivanja (pol in enodnevni programi, dvo in večdnevni programi) ter raznolikim interesom in namenom obiska (od spoznavanja bogastva narave, kulturnih, zgodovinskih in etnoloških znamenitosti in posebnosti, dejavnosti za sprostitev, krepitev zdravja in zabavo do športnih in rekreativnih aktivnosti, idr.).

Vsebina programov se prilagaja tudi letnim časom, hkrati pa je ob vsakem predstavljenem programu dopisan tudi najbolj priporočljiv čas izvedbe.

Programi doživetij »Obsotelje in Kozjansko na dlani«, »Dnevi na podeželju«, »Bogastvo misli in duha«, »Narava napaja in zdravi«, »Pokukajte v lonec« ter  »V gibanju« se šivajo po meri, glede na osnovne značilnosti zainteresiranih strank.

Programi so bili oblikovani v okviru projekta “TROK – TURISTIČNI RAZGLEDI OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA”, kjer je Fontus kot nosilec projekta oblikovanja in trženja integralnih turističnih produktov Obsotelja in Kozjanskega, kandidiral na 1. javnem pozivu »LAS Obsotelje in Kozjansko« za izbor projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije 2007-2013, in bil izbran za sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (PRP RS) LEADER.

Katalog projekta je na voljo TUKAJ.

Morda vam bo prav tako všeč…