Načini plačila

Postopek ureditve plačila za rezervacije in naročila pri Fontusu (preko spleta, pisno naročilo v elektronski ali papirni obliki, naročilo v poslovalnici) je praviloma naslednji:

I. Oblika plačila

Strankam je na voljo sledeči način plačila za rezervacije:

1. Plačilo z nakazilom na transakcijski račun

Plačilo za rezervacijo aranžmaja se lahko opravi z nakazilom zneska na naš transakcijski račun oziroma IBAN: SI56 0400 1004 8313 749, odprt pri Novi KBM d.d. in sicer preko plačilnega naloga (UPN) v fizični obliki (banka, pošta, idr.) ali spletni oz. mobilni obliki (spletne oz. mobilne banke).
Pri nakazilu se obvezno vpiše sklic oziroma referenca, ki je navedena na ponudbi.


II. Dinamika plačevanja

V skladu z našimi Splošnimi pogoji poslovanja, je vplačilo rezervacije (vrednost aranžmaja – naročila) možno izvesti na 2 načina:

1.  Ko je čas do nastopa koriščenja aranžmaja daljši od 30 dni, je možno plačilo v dveh (2) obrokih in sicer:

  • Prvi (1.) obrok (akontacija) – v višini 30% vrednosti aranžmaja – naročenih storitev (oz v višini vrednosti, kot je navedena v vsakokratni ponudbi), takoj ob potrditvi rezervacije/naročila.
  • Preostali del zneska v roku, kot je naveden v vsakokratni ponudbi,  oziroma potrditvi naročila.

2.  Ko je čas od potrditve do nastopa bivanja krajši od  30 dni, je ob potrditvi predvideno plačilo v višini 100% vrednosti aranžmaja oziroma naročenih storitev.


III. Potrdilo o plačilu

Po prejetem vplačilu akontacije oziroma vplačilu 100% zneska boste prejeli obrazec Pogodba –  Potrditev naročila s specificiranimi postavkami naročila.

V nadaljevanju, v roku navedenem v ponudbi, prejmete še voucher – napotnico, ki vsebuje naslednje podatke:

  1. Ime, naslov in številko telefona ponudnika storitve (pravne ali fizične osebe)
  2. Naslov objekta (apartmaja, hotela, itd.) oziroma lokacije izvedbe naročene storitve
  3. Ime in naslov nosilca rezervacije (oseba, ki izvrši rezervacijo)
  4. Število oseb/imena gostov, ki so uporabniki storitve, navedene v rezervaciji
  5. Opis vplačane storitve, termin/datum začetka in konca storitve
  6. Opombo o turistični taksi in drugih obveznih doplačilih, ki jih uredite neposredno pri ponudniku