Pravno obvestilo

Pogoji uporabe spletne strani

1. Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja podjetje Fontus d.o.o. (v nadaljevanju Fontus). Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh so last Fontusa in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.
Prav tako si Fontus pridržuje pravico do sprememb vsebin.

2. Pridržki

Fontus bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Fontus tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Fontus ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Fontus ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Fontus niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge spletne strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

3. Cene na spletni strani

Cene, objavljene na spletni strani niso dokončne in kot takšne veljajo praviloma kot informativne. Ponudniki partnerji se vedno bolj poslužujejo sistema dinamičnega določanja cen. Pri tem sistemu je znana le izhodiščna cena, končna cena za posameznega naročnika pa se oblikuje ob pripravi ponudbe, na osnovi izbora storitev ter trenutne zasedenosti kapacitet oz. storitev.

Ob prejemu povpraševanja (neposredno poslanega iz spletne strani ali prejetega po telefonu, e-mailu ali z obiskom v poslovalnici) naši prodajni referenti pripravijo za stranko, potencialnega naročnika, personalizirano ponudbo s končnim izračunom cene. Cene v takšni ponudbi do izteka roka za potrditev ponudbe (t.i. rok opcije) ostajajo praviloma nespremenjene.

Spletno povpraševanje še ni končni nakup aranžmaja in ni obvezujoče ne za ponudnika in ne za uporabnika. Podatke, ki jih vpiše zainteresirani uporabnik v obrazec za spletno povpraševanje, bomo uporabili za pripravo personalizirane ponudbe oziroma skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in Politiko zasebnosti.

Cene v EUR so informativnega značaja.

4. Varovanje zasebnosti in osebnih podatkov

Ureditev varovanja zasebnosti na spletni strani ter varovanja osebnih podatkov je opisana v zavihku POLITIKA ZASEBNOSTI.


Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Fontus d.o.o.
Ulica Zrinjskega 6
3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03 819 28 22
E-pošta: info@fontus.si

Fontus d.o.o., Rogaška Slatina, dne 7.1.2022